Naziv:

STUDIO HARA, UDRUGA ZA PROMICANJE ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA

Adresa:

Ulica bana Josipa Jelačića 18,
40 000 Čakovec

Registarski broj:

20001418

OIB:

02505686241